Informacje dla nauczycieli i partnerów
Ciekawoski ze świata nauki i techniki

Budzimy

twórcze myślenie!

17.06.2020

Projekt Dzieci Kapitana Nemo - edycja I

Decyzją Jury konkursowego został nam przyznany grant na nasz autorski projekt pt." W mroźnej krainie Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego".  

Celem projektu jest przedstawienie uczniom szkół podstawowych postaci dwóch wybitnych Polskich naukowców Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego ich dorobku naukowego, wkładu w rozwój Polskiej i światowej nauki oraz metod naukowych, jakich używali w swoich odkryciach. Projekt  zakłada wzrost wiedzy związanej z historią polskiej nauki, jej wpływu na światowy rozwój nauki, ma przynieść dodatkowe korzyści związane z pogłębieniem wiedzy z zakresu nauk empirycznych przyrodniczych wśród uczestników projektu. Chcemy to osiągnąć poprzez realizację czterech interaktywnych spektakli/pokazów naukowych (dwa spektakle w jednej szkole) przeznaczonych dla uczniów klas VII-VIII w Jędrzejowskich szkołach podstawowych: SP 2, SP 3, SP 4 i SP 5. Planowo projekt będzie realizowany wrześień/październik 2020 roku.

Partnerzy fundacji

NEWSLETTER