Informacje dla nauczycieli i partnerów
Ciekawoski ze świata nauki i techniki

Budzimy

twórcze myślenie!

Wesprzyj nas

Fundacja dla realizacji swojej misji, stara się zdobywać niezbędne fundusze poprzez współpracę z samorządami oraz udział w programach grantowych. Natomiast niebagatelną pomocą umożliwiajcą nam działanie i rozwój są także darowizny od osób prywatnych i prawnych.    

Nasze działania można wspierać na różne sposoby: finnasowe, rzeczowe, reklamowe lub w ramach wolontariatu. 

Wsparcie finansowe - możesz wspomóc naszą Fundację poprzez dokonanie jednorazowej wpłaty na nasze konto lub poprzez ustawienie stałego miesięcznego zlecenia w dowolnej wysokości. Zebrane w ten sposób środki są przeznaczane na działalność statutową lub na konkretnie wyznaczony przez darczyńcę cel związany z prowadzoną przez naszą Fundację działalnością.     

Wsparcie rzeczowe - dysponujesz materiałami edukacyjnymi, książkami o tematyce naukowej, pomocami dydaktycznymi, materiałami związanymi z ekologią i ochroną środowiska możesz przekazać je do naszej Fundacji. Wykorzystamy je do celów edukacyjnych lub przekażemy dzieciom z którymi współpracujemy.   

Wsparcie reklamowe - prowadzisz firmę reklamową, masz możliwości wspomóc naszą Fundację poprzez różne formy reklamy prosimy o kontakt.

Wolontariat - zostań naszym wolontariuszem. Wiecej informacji uzyskasz w dziale "Wolontariat"

Współpraca w zakresie edukacji - gdy chcesz podzielić się z innymi posiadaną wiedzą szczególnie z ekologii i ochrony środowiska podejmij z nami współpracę. Razem przyczynimy się do zwiększenia zakresu wiadomości wśród dzieci i młodzieży w kwestiach związanych z ochroną środowiska.

 

Podstawy prawne i zasady odliczenia darowizny dokonanej na rzecz Fundacji

Z dobrodziejstwa odliczenia dokonanej darowizny od podstawy obliczenia podatku dochodowego mogą skorzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy dokonują w danym roku podatkowym darowizny pieniężnej lub rzeczowej na rzecz Fundacji, będą mogli w rozliczeniu rocznym pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o kwotę tej darowizny, z zastrzeżeniem, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika.

Odliczenie następuje na podstawie i zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr. 51, poz. 307, ze zm.)

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy dokonują darowizny na rzecz Fundacji uzyskują korzyść w postaci możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny dokonanej na rzecz Fundacji, w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu podatnika.

Odliczenie nastepuje na podstawie i zasadach określonych w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 roku, Nr. 54, poz. 654, z póżn. zm.)

Dane Fundacji :

Fundacja Naukowa Twórcze Myślenie
ul. Raciborskiego 16/52, 25-640 Kielce

Regon 363718785
NIP 9591969469
KRS 0000600020

BNP Paribas
64 1750 0012 0000 0000 3256 0881

 

 

 

Partnerzy fundacji

NEWSLETTER