Informacje dla nauczycieli i partnerów
Ciekawoski ze świata nauki i techniki

Budzimy

twórcze myślenie!

14.08.2018

Umowa o współpracy

Współpraca będzie realizowana w zakresie współorganizacji warsztatów popularnonaukowych kierowanych do dzieci i młodzieży, wspólnym propagowaniu nauki w szkołach, współuczestnictwie w projektach promujących edukację, wzajemnym wsparciu przy organizowanych wydarzeniach popularnonaukowych.
Informujemy, że współpraca już niedługim czasie zaowocuje ciekawymi przedsięwzięciami.
Piotr Sołkiewicz
Prezes Zarządu
Fundacji Naukowej Twórcze Myślenie

Partnerzy fundacji

NEWSLETTER