Wesprzyj nas

Fundacja dla realizacji swojej misji, stara się zdobywać niezbędne fundusze poprzez współpracę z samorządami oraz udział w programach grantowych. Natomiast niebagatelną pomocą umożliwiajcą nam działanie i rozwój są także darowizny od osób prywatnych i prawnych.    

Nasze działania można wspierać na różne sposoby: finnasowe, rzeczowe, reklamowe lub w ramach wolontariatu. 

Wsparcie finansowe - możesz wspomóc naszą Fundację poprzez dokonanie jednorazowej wpłaty na nasze konto lub poprzez ustawienie stałego miesięcznego zlecenia w dowolnej wysokości. Zebrane w ten sposób środki są przeznaczane na działalność statutową lub na konkretnie wyznaczony przez darczyńcę cel związany z prowadzoną przez naszą Fundację działalnością.     

Wsparcie rzeczowe - dysponujesz materiałami edukacyjnymi, książkami o tematyce naukowej, pomocami dydaktycznymi, materiałami związanymi z ekologią i ochroną środowiska możesz przekazać je do naszej Fundacji. Wykorzystamy je do celów edukacyjnych lub przekażemy dzieciom z którymi współpracujemy.   

Wsparcie reklamowe - prowadzisz firmę reklamową, masz możliwości wspomóc naszą Fundację poprzez różne formy reklamy prosimy o kontakt.

Wolontariat - zostań naszym wolontariuszem. Wiecej informacji uzyskasz w dziale "Wolontariat"

Współpraca w zakresie edukacji - gdy chcesz podzielić się z innymi posiadaną wiedzą szczególnie z ekologii i ochrony środowiska podejmij z nami współpracę. Razem przyczynimy się do zwiększenia zakresu wiadomości wśród dzieci i młodzieży w kwestiach związanych z ochroną środowiska.

Podstawy prawne i zasady odliczenia darowizny dokonanej na rzecz Fundacji

Z dobrodziejstwa odliczenia dokonanej darowizny od podstawy obliczenia podatku dochodowego mogą skorzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy dokonują w danym roku podatkowym darowizny pieniężnej lub rzeczowej na rzecz Fundacji, będą mogli w rozliczeniu rocznym pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o kwotę tej darowizny, z zastrzeżeniem, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika.

Odliczenie następuje na podstawie i zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr. 51, poz. 307, ze zm.)

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy dokonują darowizny na rzecz Fundacji uzyskują korzyść w postaci możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny dokonanej na rzecz Fundacji, w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu podatnika.

Odliczenie nastepuje na podstawie i zasadach określonych w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 roku, Nr. 54, poz. 654, z póżn. zm.)

Dane Fundacji :

Fundacja Naukowa Twórcze Myślenie
ul. Raciborskiego 16/52, 25-640 Kielce

Regon 363718785
NIP 9591969469
KRS 0000600020

BNP Paribas
64 1750 0012 0000 0000 3256 0881

Partnerzy fundacji

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies Policy.

ok