25.03.2018
10 Konferencja Interakcja - Integracja

Nasza Fundacja reprezentowana przez Pana Piotra Sołkiewicza Prezesa Zarządu oraz Pana Sylwestra Paterka członka Rady Fundacji była jednym z uczestników konferencji.
Konferencje „Interakcja – Integracja” to coroczne spotkania przedstawicieli instytucji, których celem jest budowanie kreatywnego, innowacyjnego i zaangażowanego społeczeństwa,
zainteresowanego nauką i nowymi technologiami. Uczestnicy mają okazję wziąć udział w wykładach plenarnych i równoległych sesjach tematycznych związanych z problematyką edukacji nieformalnej.
Podczas tegorocznej konferencji omówione zostały takie zagadnienia, jak: kreatywne sposoby przekazywania wiedzy, skuteczne zarządzanie kryzysem, nauka obywatelska w Polsce,
marketing, komunikacja oraz nauka współczesna w działaniach centrów nauki.
Coroczne konferencje „Interakcja – Integracja” organizowane są od 2007 roku, najpierw przez Centrum Nauki Kopernik, a od 2013 roku przez Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN zrzeszające centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, a także firmy komercyjne i jednostki samorządowe.

Partnerzy fundacji

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies Policy.

ok