19.03.2017
Konferencja Interakcja - Integracja w CNK

Interakcja – Integracja to spotkanie osób i instytucji zaangażowanych w rozwój inicjatyw edukacyjnych, popularyzację nauki i nowych technologii. Konferencja ma na celu ułatwienie komunikacji centrów nauki oraz ośrodków zajmujących się nieformalną edukacją, służy wymianie doświadczeń i realizacji wspólnych projektów w dziedzinie nowoczesnej edukacji. Oprócz przedstawicieli centrów nauki, spotkają się organizatorzy uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów trzeciego wieku, festiwali nauki oraz reprezentanci ośrodków, które chcą podjąć temat nieformalnej edukacji. Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tej konferencji. Zawarliśmy wiele nowych znajomości, zdobyliśmy nowe doświadczenia. Wracamy pełni nowych pomysłów i czekamy do przyszłego roku.

Partnerzy fundacji

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies Policy.

ok