28.01.2021
Projekt Powietrze nim oddychamy o nie dbamy

Zanieczyszczenie powietrza jest główną przyczyną globalnego zagrożenia dla środowiska. Polska należy do państw europejskich w, których w sposób znaczy odczuwany jego skutki. Przyczynia się do powstawania wielu schorzeń układu oddechowego, krążenia i innych chorób. Działa niekorzystnie, również na świat roślinny, skaża wodę, ma wpływ na zmiany klimatyczne. Dlatego uważamy, że edukacja młodego pokolenia związana z tematem zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, należy i będzie należała w najbliższych latach do priorytetowych. To w głównej mierze od naszej młodzieży i jej świadomości ekologicznej będzie zależało co i jak w najbliższych latach będziemy robili aby skuteczne przeciwdziałać nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza. Szerokie akcje edukacyjne powinny być jednocześnie kierowane do całego lokalnego środowiska, ponieważ jak wskazują badania przestrzenny rozkład emisji zanieczyszczeń jest bardzo nierównomierny i osiąga max. wartości zarówno w dużych aglomeracjach jak i małych miastach.

O PROJEKCJE

Głównym celem projektu jest edukacja dzieci, młodzieży, rodziców i lokalnej społeczności. Dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu, przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Szkoły jako główne instytucje kształcące dzieci i młodzież są właściwym miejscem, w którym tę wiedzę należy upowszechniać.

Ważną częścią projektu są około 15 minutowe filmy edukacyjne (5 sztuk), w których zaprezentujemy ciekawe eksperymenty i doświadczenia fizyczno-chemiczne nawiązujące do tematu projektu. Następnie na nośnikach elektronicznych przekażemy je szkołom uczestniczącym w projekcie. Wybraliśmy tą formę przekazu z uwagi na panującą sytuację związaną z pandemią Covid-19. Pozwoli to nauczycielom w dogodnym dla siebie czasie (w trakcie trwania projektu) zaprezentować filmy swoim uczniom. Szkoły będą mogły korzystać z filmów przez wiele następnych lat, jako dodatkowej pomocy dydaktycznej uzupełniającej podstawę programową, ponieważ
będą w nich zaprezentowane ciekawe doświadczenia z zakresu fizyki i chemii. Chcemy w sposób ciekawy i jednocześnie naukowy zainteresować dzieci w/w szkół podstawowych tematem związanym z zanieczyszczeniem powietrza, jego skutkami zdrowotnymi oraz sposobami zapobiegania zanieczyszczeniom.
Filmom będzie towarzyszyć konkurs z nagrodami oraz akcje edukacyjne.

O KONKURSIE

Konkurs kierujemy do poszczególnych klas. Każda z klas która będzie chciała wziąć udział w konkursie, lub uczniowie reprezentujący daną klasę, muszą nakręcić swój własny około 5 minutowy filmik w którym zaprezentują jakieś działanie związane ze SMOGIEM– może to być np. doświadczenie. Następnie do dnia 2021-05-30 przekaże nakręcony filmik na nośniku elektronicznym przedstawicielowi naszej Fundacji.
Komisja w której będą zasiadali miedzy innymi przedstawiciele Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego, Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach, Radia Kielce oraz Fundacji Naukowej Twórcze Myślenie do dnia 2021-06-10 przyzna nagrody i poinformuje zwycięzców.

NAGDRODY

Dla uczestników konkursu przewidziano następujące nagrody:
I miejsce – ufundowano całodniową wycieczkę dla zwycięskiej klasy do kompleksu Świętokrzyska Polana” w tym zwiedzanie Oceaniki, Centrum Edukacji Entomologicznej oraz ognisko z kiełbaską.
II miejsce – ufundowano klasową wycieczkę do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach
III miejsce – ufundowano klasową wycieczkę do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach
Nagroda specjalna ufundowana przez Fundację Naukową Twórcze Myślenie dla szkoły, której uczniowie prześlą najciekawszy, zaskakujący projekt to - „Stratosferyczna przygoda” .
Zorganizujemy w zwycięskiej szkole w miesiącu wrzesień/październik/listopad 2021 roku dzień nauki z pokazami naukowymi oraz wyślemy eksperyment przygotowany przez uczniów danej szkoły w „stratosferę” O podobnym zdarzeniu jakie już organizowaliśmy mogą Państwo poczytać pod poniższymi linkami:
http://planetaziemia.com/naukowe-inspiracje---stratosferyczna-przygoda
http://planetaziemia.com/stratosferyczna-przygoda


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Zorganizujemy w miejscowościach, w których znajdują się szkoły uczestniczące w projekcie szeroką
akcję informacyjną (plakatową) uzasadniającą konieczność dbania o czystość powietrza.
Akcja plakatowa ma na celu utrwalenie w świadomości lokalnej społeczności znaczenia ochrony powietrza. Skierowanie uwagi społeczności lokalnych na problemy związane z ochroną środowiska w szczególności na zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza.

Wykaz szkół uczestniczących w projekcje 

Szkoła Podstawowa w Łopusznie

Szkoła Podstawowa w Wąchocku

Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie

Szkoła Podstawowa w Łagowie

Szkoła Podstawowa w Morawicy

Szkoła Podstawowa w Nowinach


Projekt realizowany pod patronatem:
Honorowy patronat Wojewody Świętokrzyskiego
Patronat medialny Radio Kielce


Piotr Sołkiewicz Prezes Zarządu Fundacji Naukowej Twórcze Myślenie

Partnerzy fundacji

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies Policy.

ok