08.12.2019
Projekt Razem odkrywamy świat na UDJK w Kielcach

Jesteśmy odpowiedzialni za realizację zajęć w modułach:

Moduł 4 - Człowiek i kultura 

Obszar tematyczny: Dźwięk w percepcji i sztuce

Temat zajęć: Nieartystyczne wymiary dźwięku  

Forma zajęć: warsztaty

Moduł 2 - Człowiek i nowoczesne technologie

Obszar tematyczny: Czy współczesna nauka może obyć się bez technologii informacyjnych ?

Temat zajęć: Potęga umysłu, czyli myślowe interfejsy w praktyce

Forma zajęć: warsztaty

Moduł 2 - Człowiek i nowoczesne technologie

Obszar tematyczny: Człowiek i nowoczesne technologie

Temat zajęć: Lasery to nie bajery

Forma zajęć: wykład interaktywny

Celem projektu jest popularyzacja nauki, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształcenie kreatywnego myślenia, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych. Projekt trwa od od 19.10.2019 r. do 06.06.2020 r.

Partnerzy fundacji

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies Policy.

ok