14.08.2018
Umowa o współpracy

Współpraca będzie realizowana w zakresie współorganizacji warsztatów popularnonaukowych kierowanych do dzieci i młodzieży, wspólnym propagowaniu nauki w szkołach, współuczestnictwie w projektach promujących edukację, wzajemnym wsparciu przy organizowanych wydarzeniach popularnonaukowych.
Informujemy, że współpraca już niedługim czasie zaowocuje ciekawymi przedsięwzięciami.
Piotr Sołkiewicz
Prezes Zarządu
Fundacji Naukowej Twórcze Myślenie

Partnerzy fundacji

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies Policy.

ok