31.08.2020
W mroźnej krainie Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego

Projekt polega na przedstawieniu uczniom szkół podstawowych postaci dwóch wybitnych Polskich naukowców Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego ich dorobku naukowego, wkładu w rozwój Polskiej i światowej nauki oraz metod naukowych, jakich używali w swoich odkryciach. Projekt zakłada wzrost wiedzy związanej z historią polskiej nauki, jej wpływu na światowy rozwój nauki, ma przynieść dodatkowe korzyści związane z pogłębieniem wiedzy z zakresu nauk empirycznych przyrodniczych wśród uczestników projektu. Chcemy to osiągnąć poprzez realizację ośmiu interaktywnych spektakli/pokazów naukowych (dwa spektakle w jednej szkole) przeznaczonych dla uczniów klas VII-VIII w Jędrzejowskich szkołach podstawowych: SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, w terminie od 02-09-2020 r. do 30-10-2020 r. Czas trwania pojedynczego spektaklu to około 90 minut. Dodatkowo wyposażymy w/w szkoły w plansze edukacyjne o wymiarach 80 x 100 cm . przedstawiające w/w naukowców oraz ich dorobek naukowy w ilości 1 plansza na szkołę.

Można o kimś czytać, można ciekawie opowiadać, my chcemy aby nasza opowieść o wybitnych polskich naukowcach nie była zwykłą lekcją historii, chcemy by była częścią naukowego show opartego na metodzie eksperymentu, na którym pokażemy jaką drogą podążali nasi bohaterowie aby osiągnąć swój cel. To takie nowatorskie połączenie lekcji o historii nauki, jej wybitnych postaciach z interaktywnym pokazem naukowym dotyczącym niskich temperatur, dynamiki gazów. Projekt zawiera różnorodność form nauki poprzez połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi doświadczeniami i odrobiną sztuki teatralnej, jednocześnie angażuje uczestników do interaktywnego w nim uczestnictwa.
Tematyka projektu wykracza poza ofertę edukacyjną szkół będąc jednocześnie znakomitym uzupełnieniem obowiązującej podstawy programowej w zakresie historii, przyrody i fizyki.

Nauka jest jednym z ważnych elementów, które stanowią część naszego materiałowego dziedzictwa kulturowego. Łącząc ze sobą nowoczesne metody edukacji związanej z prezentacją eksperymentów naukowych z historią nauki oraz biografią wybitnych Polskich badaczy, projekt w sposób ciekawy i można rzec nowatorski pozakazuje, że tożsamość narodową można również budować poprzez popularyzację wiedzy związanej z rozwojem nauki i osób, które temu rozwojowi towarzyszyły zwłaszcza gdy dotyczy to naukowców ściśle związanych z naszym narodem, kulturą, religią, wnoszących nieoceniony wkład w rozwój nauki w Polsce i świecie. Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski to znakomity duet Polskich naukowców, profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy jako pierwsi na świecie skroplili tlen (05-04-1883 r.), a osiem dni potem azot, w późniejszym okresie również dwutlenek węgla i metanol. Dzięki temu nasi badacze zyskali wielką międzynarodową sławę.

Projekt został dofinansowany przez Fundację BGK w programie "Dzieci kapitana Nemo - 2020" 

Partnerzy fundacji

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies Policy.

ok